ग्रन्थ सूची


अ0 भा0 श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद जि0 अजमेर राजस्थान 305815
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों की सूची
1- श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 40
2- जीवनवृत्त सौरभ - जगद्गुरू निम्बार्काचार्य श्रीबालकृष्णरणदेवाचार्यजी महाराज 15
3- श्रीगीता विशेषांक - दो भाग 60
4- श्रीमद्भगवद्गीता - श्रीवैष्णवदासजी शास्त्री 40
5- क्रम-दीपिका - जगद्गुरू निम्बार्काचार्य श्रीकेशवकाश्मीरिभट्‌टाचार्यजी महाराज विरचित 51
6- भक्ति स़ूत्र का विवेचन 10
7- धर्म के मूल तत्व 15
8- श्रीभगवत्सेवा पद्धति 07
9- श्रीतुलसी श्यामश्री एवं गोपीचन्दन माहात्म्य 05
10- कामधेनु चिकित्सा 25
11- वेदान्त कारिकावल्ली 50
12- श्रीगोपालसहस्र नामावली 15
13- नित्य स्तुति संकीर्तन 02
14- नित्यकर्म पद्धति 10
15- श्रीपरशुराम दोहावली 05
16- श्रीकृष्ण प्रार्थना शतकम् 15
17- श्रीगीतामृत गंगा 20
18- श्रीराधासर्वेश्वरारणदेवाचार्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व 150
19- स्वधर्मामृतसिन्धु 21
20- श्रीसुदर्शन कवचम्‌ 03
21- श्रीसर्वेश्वर चालीसा एवं निम्बार्क चालीसा 03
22- ज्गद्गुरू निम्बार्काचार्यपीठाधीवर श्री श्रीजी महाराज श्रीराधासर्वेश्वरारणदेवाचार्य स्तव साहित्य अध्ययन 150
23- श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज चमत्कारपूर्ण घटना 10
24- प्रिक्रमा मार्ग दर्शन पुष्करराज 10
25- श्रीनिम्बार्क प्राकट स्थल 05
26- स्नातन धर्म सम्मेलन 1975 21
27- व्रजयात्रा अंक 10
28- श्रीरामकथा अंक 1990 21
29- शरणागति अंक 10
30- स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 1984 51
31- श्रीराधापंचाशिका 10
32- स्वाध्याय रत्नमाला 10
33- श्रीपरशुराम सागर - चार भाग 136
34- श्रीसर्वेश्वर स्तोत्रमाला 02
35- श्रीव्रजदासी भागवत -दो भाग 200
36- श्रीराधाकृष्णोपनिषद् 10
37- श्रीनिम्बार्क सहस्रनाम 11
38- वेदान्त कामधेनु दशश्लोकी 02
39- वैष्णव संन्ध्या 03
40- भक्तमाल 451
41- श्रीमहावाणीजी 200
42- श्रीनारायण स्वामी और उनका साहित्य 50
43- श्रीजयशाह सुजय प्रकाश 25
44- श्रीकृष्णचरितमानस अर्थ सहित 100
45- श्रीकृष्णचरितमानस मूल 75
46- श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य उपासना, सिद्धान्त एवं आचार्य परम्परा 150
47- श्रीनिम्बार्क गौरव 100
48- व्रतोपवास निर्णय 02
49- श्रीकृष्णस्तवराज 01
50- स्तव मंजरी 02
51- स्तुति संकीर्तन 02
52- श्रीराधाकृपाकटाक्ष 03
53- द्वैताद्वैत विवके 40
54- वैष्णव संस्कार कौस्तुभ 05
55- वेदान्त पदार्थ परिचय 10
56- सेवा सुख 25
57- सेवा सुख की रसिक-बोधिनी टीका 20
58- नारद भ्क्ति सूत्र 01
59- दर्शन प्रणाली 01
60- वृन्दावनांक 200
61- वेदान्त दालोकी-तत्वलोक हिन्दी भावार्थ सहित 05
62- श्रीमुकुन्दमहिमा स्तोत्रम्‌ 05
63- श्रीपरशुरामदेवाचार्यचरितम्‌ 05
64- श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य 5100वीं जयन्ती महोत्सव स्मारिका 50
65- तत्व चरित्र 07
66- श्रीनिम्बार्क भगवान कृत प्रात:स्तवराज पर युग्मतत्त्वप्रकाशिका नामक संस्कृत व्याख्या 04
67- श्रीयुगलगीतिशतकम् 05
68- उपदेश दर्शन 40
69- श्रीसर्वेश्वर सुधा बिन्दु 07
70- श्रीस्तवरत्नाञ्जलि 30
71- श्रीराधामाधवातकम्‌ 07
72- श्रीनिकुञ्ज सौरभम्‌ 03
73- हिन्दू संघटन
74- भारत-भारती-वैभवम्‌ 25
75- श्रीयुगलस्तवविंशति:10
76- श्रीजानकीवल्लभस्तव 03
77- श्रीहनुमन्महिमाष्टकम्‌ 02
78- श्रीनिम्बार्कगोपीजनवल्लभाष्टकम्‌ 02
79- भारतकल्पतरु 15
80- श्रीनिम्बार्कस्तवार्चनम्‌ 03
81- विवेकवल्ली 10
82- नवनीतसुधा 05
83- श्रीसर्वेश्वरातकम्‌ 05
84- श्रीराधाशतकम्‌ 07
85- श्रीनिम्बार्कचरितम्‌ 20
86- श्रीवृन्दावनसौरभम्‌ 03
87- श्रीराधासर्वेश्वरमंजरी 10
88- श्रीमाधवप्रपाष्टकम् 02
89- छात्र-विवेकदर्शन 07
90- भारत-वीर-गौरव 10
91- श्रीराधासर्वेश्वरालोक 05
92- श्रीपरशुराम-स्तवावली 02
93- श्रीराधा-राधना 05
94- मन्त्रराजभावार्थ-दीपिका 03
95- आचार्य पंचायतनस्तवनम्‌ 02
96- राधामाधवरसविलास महाकाव्य 60
97- गोशतकम् 15
98- सीतारामस्तवार्दा: 07
99- स्तवमल्लिका 15
100- श्रीरामस्तवावली 05
101- श्रीमाधवारणापास्तोत्रम्‌ 07